Stuprocentowa skuteczność A1 Europe na Śląsku

Ponownie możemy pochwalić się naszą skutecznością w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Kolejne trzy przedsiębiorstwa współpracujące z nami otrzymały dofinansowanie unijne w ramach konkursu RPO woj. śląskiego 3.2- Innowacje w MŚP. Łącznie udało pozyskać się nam ponad 9 mln zł. Prawie 7 mln zł w I rundzie oraz ponad 2 mln zł w II rundzie.

Przedsiębiorstwo Voigt Sp. z o.o. na projekt pt. "Wdrożenie innowacyjnej linii produktowej– środków czyszczących i dezynfekcyjnych– celem zwiększenia konkurencyjności spółki i odpowiedzi na potrzeby rynkowe" uzyskało dofinansowanie w wysokości 762 856,50 zł. Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej, w skali kraju, linii produktów- środków czyszczących i dezynfekcyjnych, których unikatowe i ulepszone w stosunku do konkurencji formuły, zostały opracowane w wyniku prowadzonych przez Wnioskodawcę prac B+R. W skład linii wejdą środek czyszczący i preparat dezynfekcyjny.

Projekt Agnieszki Budny "Wdrożenie innowacyjnej technologii odwiertów specjalistycznych możliwej do zastosowania w wykonywaniu kotew linowych w zabezpieczeniu ścian wykopów" uzyskał dofinansowanie w wysokości 800 000 zł. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy zyska zasoby techniczne umożliwiające wdrożenie znacząco ulepszonej usługi odwiertów specjalistycznych możliwej do zastosowania w wykonywaniu kotew linowych w zabezpieczeniu ścian wykopów, a realizacja projektu umożliwi prowadzenie działalności zgodnie z zasadą dystansu społecznego minimalizując ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.

Firma Olmar Sp. z o.o. na realizację projektu "Dostosowanie procesu produkcyjnego do zmian na rynku – nowe produkty z nanosrebrem" otrzymała dofinansowanie w wysokości 792 200 zł. Projekt dotyczy zakupu środków trwałych, tj. banderolownicy, automatów pakujących, pakarki oraz wózka spalinowego, niezbędnych do zmiany procesu produkcyjnego do wynikających z kryzysu pandemicznego potrzeb rynku. Ponadto, projekt przewiduje wykorzystanie opracowanej i opatentowanej przez Wnioskodawcę technologii produkcji artykułów higienicznych z nanocząsteczkami srebra. Jest on także odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe produkty z powłoką przeciw drobnoustrojom, co wynika z intensyfikacji działań sanitarno-epidemiologicznych oraz rosnącej świadomości konsumentów.

Gratulujemy!

 

Udostępnij