Spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli środowisk naukowo-badawczych RIS

19 stycznia 2021 r., odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące sprawiedliwej transformacji Śląskiego dla przedstawicieli środowisk naukowo-badawczych RIS.

W ramach prac nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji odbywają się spotkania konsultacyjne, które dostarczają wiedzy na temat pomysłów na skuteczną transformację regionu oraz informacji o problemach, z którymi różne społeczności mogą się borykać w trakcie sprawiedliwej transformacji. Pierwsze konsultacje zostały przeprowadzone z udziałem osób wywodzących się ze środowisk naukowo-badawczych, które były zaangażowane we wdrażanie tzw. Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS).

Spotkania rozpoczął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, który podkreślił, jak ważny w procesie sprawiedliwej transformacji jest głos środowisk naukowych, aby województwo śląskie skutecznie poprawiło się w aspektach ochrony środowiska i przeobrażeń gospodarczych, prowadzących region w kierunku nowoczesnych technologii.

Firma A1 Europe bierze czynny udział w konsultacjach przekazując nasze opinie.

"Podjęty został również temat wodoru, jako ekologicznego paliwa, które mogłoby skutecznie zastąpić węgiel w regionie. Do tego pomysłu odniósł się Prezes Zarządu A1 Europe Przemysław Sulich, który zaznaczył jeden oczywisty ale ważny aspekt przy wsparciu dla tworzenia nowych technologii: należy mieć klienta, żeby rozwijać jakąś technologię – technologia, która zostanie dzisiaj wymyślona i nie znajdzie od razu zastosowania, za kilka miesięcy może być technologią schyłkową, więc należy stawiać na takie przedsięwzięcia, które przyniosą wymierny efekt finansowy. Dodatkowo warto te technologie sprzedawać poza granice kraju, dzięki czemu buduje się zamożność regionu. Pan prezes podkreślił również, że jeżeli badania rozwojowe, które będziemy realizować w czasie transformacji nie wniosą do przemysłu nic nowego, to będzie to strata szansy, jaką region otrzymał w tym momencie".

 

Więcej informacji => https://transformacja.slaskie.pl/content/spotkanie-konsultacyjne-ris

 

 

Udostępnij