Śląski Pakiet dla Gospodarki- Ponad 76 mln złotych na nowy konkurs dla MŚP.

Przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii będą mogły liczyć na bezzwrotne wsparcie dotyczące inwestycji, utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Zakres pomocy rozszerzony zostaje na firmy z sektorów, które w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów – turystyka, gastronomia czy przemysł czasu wolnego.

Fundusze można będzie przeznaczyć na dywersyfikację dotychczasowej produkcji czy nowy pakiet świadczonych usług, co w wielu przypadkach jest niezbędne do utrzymania na rynku i daje szansę na minimalizowanie strat. Środki posłużą również zakupom surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną, ale można będzie również pokryć z dotacji koszty bieżące np. opłaty leasingowe, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników.

Uruchomienie konkursu zaplanowane jest w drugiej dekadzie kwietnia i co ważne – fundusze skierowane są na działania inwestycyjne, ale wspierane projekty mogą mieć charakter nieinnowacyjny (nie będzie wymagana opinia o innowacyjności).

Przewidywany poziom wsparcia sięgnie 85% (w oparciu o pomoc de minimis), a maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 800 tys.

„Śląski pakiet dla gospodarki” obejmie pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe.

 


źródło: http://www.scp-slask.pl/czytaj/ponad_76_mln_zlotych_na_nowy_konkurs_dla_msp_w_ramach_slaskiego_pakietu_dla_gospodarki

 

Udostępnij