Rozpoczęcie nowych naborów

Już od dziś, tj. 14 kwietnia 2020 r. można składać wnioski w ramach konkursu POIR 2.1- Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrum badawczo-rozwojowego i laboratorium. Konkurs potrwa do 30 czerwca 2020 r. 

Stworzenie innowacyjnego produktu, także w obszarze zdrowia, wymaga odpowiedniej infrastruktury badawczej. Zaawansowane badania bez odpowiedniej aparatury i technologii nie mają racji bytu. Program Inteligentny Rozwój przeznacza środki na powstanie dobrze wyposażonych centrów badawczych-rozwojowych w przedsiębiorstwach.
Dofinansowanie przeznaczyć można także na koszty doradztwa, zdobycie odpowiedniej wiedzy technologicznej oraz zakup materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.
Kwota przeznaczona na ten cel to 350 mln zł. 

9 kwietnia 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków do konkursu POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka dla Mazowsza. Zakończenie planowane jest na 14 maja 2020 r. 
Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Konkurs ma charakter horyzontalny – brak ograniczenia do konkretnego obszaru tematycznego. 
Budżet konkursu wynosi 500 mln PLN. 
W konkursie mogą uzyskać dofinansowanie projekty, które w całości lub częściowo realizowane są w województwie mazowieckim – regionie lepiej rozwiniętym.

Zapraszamy.

 

Udostępnij