Rozpoczęcie naboru- Kredyt na innowacje technologiczne

Już od dziś, 1 czerwca 2020 r. można składać wnioski w ramach konkursu POIR 3.2.2- Kredyt na innowacje technologiczne. Nabór potrwa do 30 grudnia br. Celem konkursu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności MŚP poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Nowy konkurs będzie uwzględniał zmiany wprowadzone w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, celem ułatwienia dostępu firmom do wsparcia w tym poddziałaniu oraz zniwelowania negatywnego oddziaływania pandemii covid-19 na sytuację rynkową.

Zniesienie limitu dofinansowania do 6 mln zł, rezygnacja z wymogu wkładu własnego oraz wymogu innowacyjności w skali krajowej to ułatwienia przy przyznawaniu kredytu na innowacje technologiczne z funduszy UE. 

Nowe zasady obejmą także rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych, czyli kosztów, które można sfinansować premią technologiczną. Oprócz zakupu i montażu środków trwałych będzie można doliczyć także koszty ich transportu. Dopuszczone będą koszty ekspertyz czy projektów technicznych zleconych zewnętrznym doradcom, które są niezbędne do realizacji inwestycji. Przedsiębiorca będzie mógł sfinansować również koszty m.in. z uzyskania, walidacji i obrony patentów związanych z inwestycją technologiczną.

 

Udostępnij