Przemysł 4.0- dofinansowanie unijne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach Pilotażu Przemysł 4.0 realizowanego w Działaniu 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, Poddziałaniu 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nabór wniosków zaplanowany jest w terminie od 28 kwietnia br. do 30 czerwca 2021r. 

Grant mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 lub wdrożenia wybranego obszaru działań w działalności produkcyjnej wnioskodawcy, które są wynikiem opracowanej mapy drogowej.

Celem pilotażu Przemysł 4.0 jest wsparcie małych i średnich (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorstw produkcyjnych w działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 800 tys. zł.

Więcej informacji => https://www.a1europe.pl/program-operacyjny-inteligentny-rozwoj-2-4-1-centrum-analiz-i-pilotazy-nowych-instrumentow-inno-lab-pilotaz-przemysl-4-0/b_ssvh

 

Udostępnij