Pozyskaliśmy ponad 6 mln zł na utworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych

W ramach konkursu POIR 2.1- "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 6 mln zł. 

Projekt "Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Artvimed Chrobry Sp. z o.o. Sp. K." uzyskał ponad 2,5 mln zł, którego bezpośrednim celem jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego oraz podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa. Wdrożenie rezultatów prac B+R pozwoli na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, zwiększenie udziału w rynku, a także wejście na nowe, zagraniczne rynki zbytu. Projekt, ze względu na zakres prac B+R, przyczyni się do podniesienia skuteczności techniki IVF, a tym samym do walki z chorobą cywilizacyjną, jaką jest niepłodność, którą według szacunków dotkniętych jest nawet 20% par w wieku produkcyjnym.

Projekt "Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy RAYTECH Piotr Kasprzycki" uzyskał dzięki wspólnej pracy ponad 3,7 mln zł dofinansowania. Celem projektu jest rozbudowa i rozwój centrum badawczo-rozwojowego, z zamierzeniem stworzenia infrastrukturalnych warunków dla działalności B+R, a w następstwie przeprowadzenia autorskiej agendy badawczej o przełomowym charakterze. Jej realizacja pozwoli na wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w skali świata. Wdrożenie rezultatów projektów przełoży się na zwiększenie renomy firmy, wzrost poziomu jej konkurencyjności i innowacyjności. Ze względu na przełomowy charakter prac B+R i ich rezultatów projekt pozytywnie wpłynie na proces diagnostyki i leczenia różnych chorób autoimmunologicznych, przyczyniając się tym samym do rozwoju zagadnień z dziedziny medycyny i nauk biologicznych.

Obu firmom, Artvimed Chrobry oraz Raytech Piotr Kasprzycki serdecznie gratulujemy pozyskanych funduszy, życzymy sukcesów podczas realizacji planów, dziękujemy za owocną współpracę. 

 

Udostępnij