Potwierdzamy naszą skuteczność

Raz jeszcze pokazaliśmy nasze zaangażowanie i dzięki temu efektem naszej współpracy z firmami, które nam zaufały było pozyskanie prawie 4,1 mln zł w ramach konkursu realizowanego na Śląsku- działanie 3.2- Innowacje w MŚP, Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.

Przedsiębiorstwo ETICOD, lider w produkcji etykiet samoprzylepnych, pozyskało dofinansowanie w wysokości 2 352 350 zł na projekt "Wdrożenie innowacji technologicznych z zakresu poligrafii w celu wzrostu konkurencyjności Spółki". Przedmiotem projektu jest wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań. Zakres prac obejmuje nabycie m.in. maszyn i urządzeń. Wybór technologii skonsultowano z zespołem projektowym, działem B+R, dostawcami rozwiązań, jednostkami B+R. Przeprowadzone zostały prace B+R. Spółka wprowadzi na rynek innowacyjne etykiety i proces produkcyjny, rozwinie działalność eksportową, pozyska nowe grupy odbiorców. Doprowadzi to do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności podmiotu na rynku światowym.
 
Przedsiębiorstwo PIOMAR PLUS S.C. zajmujące się montażem konstrukcji betonowych, konstrukcji stalowych oraz obudów obiektów, dla przemysłu na terenie całego kraju oraz za granicą, uzyskało wsparcie w wysokości 1 280 265 zł na projekt "Wdrożenie nowej technologii budowy wysokich obiektów przy wykorzystaniu wielkoformatowych tafli szkła". Projekt dotyczy zakupu innowacyjnego teleskopowego żurawia gąsienicowego, który pozwoli na wprowadzenie do oferty innowacyjnej w skali świata usługi budowy wysokich obiektów przy wykorzystaniu wielkoformatowych tafli szkła. Świadczenie nowej usługi będzie możliwe dzięki zastosowaniu po raz pierwszy w tego typu żurawiu o dużym zasięgu m.in. specjalnych chwytaków do wielkoformatowych tafli szkła o dużej wadze.

ACCEN FALL ARREST Sp. z o.o. na realizację projektu "Wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia kotwiczącego przeznaczonego do prac wysokościowych wykonywanych technikami dostępu linowego" uzyskało dofinansowanie w wysokości 462 510 zł. Celem projektu jest zabezpieczenie pracowników przed wykroczeniem poza obszar bezpieczny, którego przypadkowe opuszczenie stanowiłoby zagrożenie utraty zdrowia lub życia, jednocześnie umożliwiając prowadzenie prac wysokościowych. O innowacyjności urządzenia stanowią jego cechy geometryczne i zastosowane rozwiązania konstrukcyjne przekładające się na wysokie parametry wytrzymałościowe. Obecnie brak na świecie tak zaawansowanych technologicznie przyrządów dedykowanych pracy w technice dostępu linowego. Projekt uzyskał najwyższą punktację. 
 
Gratulujemy.

Życzymy sukcesów w dalszej realizacji projektów.

 

Udostępnij