Potrójny sukces- trzy na trzy!

Tym razem możemy pochwalić się potrójnym sukcesem, trzy przyznane dotacje złożone w ramach działania RPO WSL 3.2- Innowacje w MŚP. Uzyskaliśmy łącznie prawie 3 mln PLN.

Firma Piomar Plus, specjalistyczna firma montażowa, uzyskała dotację w wysokości 1 484 437,50 PLN na projekt pt. "Wdrożenie nowej usługi konstrukcyjnej przy wykorzystaniu żurawia wieżowego o napędzie gąsienicowym". Projekt dotyczy zakupu innowacyjnego urządzenia dźwignicowego - żurawia gąsienicowego wieżowego. Rozwiązanie unikalne w kraju i niestosowane na świecie z zaproponowanym osprzętem. Dotacja pozwoli na wprowadzenie do oferty innowacyjnego w skali świata nowego procesu i usługi- montażu wielopoziomowych konstrukcji żelbetowych z elementów prefabrykowanych przy użyciu specjalistycznego chwytaka, obrotnicy i mobilnego żurawia wieżowego w trudnych warunkach terenowych.

Firma Tadeks Fertig Haus, producent domów prefabrykowanych, uzyskała dotację w wysokości 511 200,00 PLN na projekt pt. "Poprawa innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących technologii budownictwa domów prefabrykowanych". Przedmiotem projektu jest wdrożenie produktu, opracowanego w wyniku prowadzonych prac B+R- prefabrykowanej ściany zewnętrznej wykonanej w technologii szkieletu drewnianego, zawierającej specjalną warstwę wykonaną z obmurówki z suszonej gliny i nałożony na nią tynk gliniany z zatopioną instalacją grzewczą. Zapewnia to dodatkową, znacznie większą niż osiąganą dotychczas akumulację ciepła i wilgoci, cech pożądanych z punktu widzenia budownictwa energooszczędnego.

Firma Accen Fall Arrest, dostarczająca kompleksowe rozwiązania dla budownictwa i przemysłu, uzyskała dotację w wysokości 963 765,00 PLN na projekt pt. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnego punktu kotwiczącego przeznaczonego na dachy płaskie, z mocowaniem nawierzchniowym bez konieczności perforacji poszycia dachu". Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnego zabezpieczenia do pracy na wysokości. Punkt kotwiczący to określenie szerokiej gamy produktów, stosowanych przy pracach wysokościowych, których zadaniem jest zabezpieczenie pracowników przed wykroczeniem poza obszar bezpieczny. Poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie zabezpieczeń podyktowane jest potrzebą ciągłej poprawy ergonomii pracy oraz dbałością o bezpieczeństwo pracowników. O innowacyjności rozwiązania stanowią cechy geometryczne i zastosowane rozwiązania konstrukcyjne. 

Gratulujemy wszystkim uzyskanego dofinansowania, otwartości na nowe pomysły, dziękujemy za sumienną współpracę i życzymy powodzenia w realizacji przedmiotowych inwestycji.

 

Udostępnij