Nabór w I etapie potrwa od 12 września do 19 grudnia 2018 r. W jego ramach będzie można się ubiegać o dotacje na przeprowadzenie audytów wzorniczych obejmujących analizę wzorniczą przedsiębiorcy i jego otoczenia, również analizę jego potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem oraz analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i rynkowego potencjału przedsiębiorcy.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Pula środków dostępnych w ramach konkursu to 5 mln zł.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami konkursów.

Fiszka 1.4

 

 

Partnerzy

Glokor