POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka przyjaźniejsza wnioskodawcom

Szybka Ścieżka, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, bije rekordy popularności. Niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców.  Przeszła w tym roku duże zmiany, które dotyczą m.in. kryteriów konkursowych. Jest ich teraz mniej niż w poprzednich edycjach konkursu. Wszystko po to, by aplikowanie było jeszcze bardziej proste i przystępne. Cała dokumentacja konkursowa została uproszczona. Program ten wyróżnia kilka elementów. Po pierwsze, jest kierowany do bardzo szerokiego grona odbiorców. Szybka Ścieżka pokazuje, że współpraca przedsiębiorców i naukowców ma szansę zaowocować projektami, którymi będziemy mogli chwalić się w kraju i na arenie międzynarodowej.
To największy w Polsce konkurs na projekty bez ograniczeń tematycznych, ale wpisujących się przynajmniej w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Są to obszary, które uznane zostały za najbardziej atrakcyjne i potrzebne dla rozwoju naszej gospodarki. Projekty powinna charakteryzować przede wszystkim innowacyjność.
Dostępne środki dotacyjne pozwolą sfinansować projekty badawczo-rozwojowe, których celem jest stworzenie lub ulepszenie nowego produktu lub usługi, optymalizacja procesów w firmie, zmiana lub opracowanie nowej technologii.
Innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia, natomiast innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Nowy nabór wniosków

Wnioskodawcy po raz kolejny będą mogli zgłaszać się do tego najważniejszego konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju– Szybka Ścieżka już od 3 sierpnia 2020 r. Podmiotami uprawnionymi do dofinansowania są zarówno MŚP, duże przedsiębiorstwa, a także konsorcja przedsiębiorców i jednostek naukowych, prowadzące swoje działalności poza województwem mazowieckim. Jest to region uznany za wysoko rozwinięty, a to wyklucza go z konkursu. Możliwe jest również podwykonawstwo prac zlecone jednostkom naukowym lub innym, wyspecjalizowanym firmom.
Na poziom dofinansowania ma wpływ wielkość przedsiębiorstwa oraz rodzaj prowadzonych prac i wynosi nawet do 80%. W związku z realizacją projektu przedsiębiorca otrzymuje dodatkowy ryczałt w wysokości 25% wartości projektu. 

Szybka Ścieżka- konkursy tematyczne

Odpowiadając potrzebom różnych grup przedsiębiorców zaplanowano w ramach "Szybkiej Ścieżki" szereg konkursów tematycznych dla firm z różnych branż. Na przykład aktualnie dla podmiotów, których projekty powinny prowadzić do opracowania rozwiązań w obszarze diagnostyki, leczenia i profilaktyki, by następnie móc je wykorzystać w walce z epidemią koronawirusa otworzono nabór wniosków do działania pod nazwą Szybka Ścieżka- Koronawirusy. 
Istotną różnicą jest to, że w ramach tego konkursu wnioski mogą składać firmy z całej Polski oraz wydłużony jest termin naboru (do końca 2020 r.) z uwagi na specyfikę prac B+R w dziedzinie medycyny, farmacji czy biotechnologii. 
Projekty muszą obejmować prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Efektem prac B+R jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego rozwiązania (np. urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa, badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką) możliwego do wdrożenia w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji lub wsparcia funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego z korzyścią dla polskiego społeczeństwa.

W ofercie NCBiR pojawił się również nowy konkurs w ramach ścieżki tematycznej AGROTECH umożliwiającej rozwój nowych technologii i innowacyjności w sektorze rolnym. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tego konkursu potrwa od 10 września do 6 listopada br. W tym przypadku, o dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa (MŚP i duże) oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych), realizujących projekt poza województwem mazowieckim. 

 

Udostępnij