Ogłoszenie konkursu- AGROTECH

Już od 10 września br. będzie można składać wnioski do naboru w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój- AGROTECH.

Celem konkursu jest rozwój nowych technologii w sektorze rolnym. Zakres tematyczny konkursu jest bardzo szeroki- od mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji w rolnictwie, usług cyfrowych i digitalizacji produkcji po zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjną żywność, biotechnologię rolniczą oraz bioenergię i biomateriały.
Efektem przeprowadzonych badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w przedsiębiorstwie.
Konkurs potrwa do 6 listopada 2020 r.

Zapraszamy

 

Udostępnij