O wspólnym webinarium AHK - A1 Europe

O wspólnym webinarium AHK - A1 Europe „Wyzwania dla firm po pandemii – jak sfinansować konieczną cyfryzację i robotyzację oraz rozwiązania wspierające walkę z COVID-19”

21 września 2020 r. odbyło się otwarte posiedzenie on-line Komisji ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 AHK Polska, „Wyzwania dla firm po pandemii – jak sfinansować konieczną cyfryzację i robotyzację oraz rozwiązania wspierające walkę z COVID-19”. Jak poszukiwać rozwiązań wspierających walkę z COVID-19? Dotychczas uruchomione były Tarcze Antykryzysowe 1-4. Czas na dostosowanie się do pandemii i pracy zdalnej i cyfryzacji i „ucieczkę do przodu” w projekty bardziej zaawansowane technologicznie.

Udział w posiedzeniu wzięli Agnieszka Ozubko, Goverment Affairs, AHK Polska oraz  Ewa Mikos-Romanowicz, Przewodnicząca Komisji Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 AHK Polska (Siemens) oraz Przemysław J. Sulich, Wiceprzewodniczący Komisji (A1 Europe Kraków).

Omówiliśmy tematy dotyczące możliwości pozyskania finansowania działalności przedsiębiorstw w tym trudnym czasie. Między innymi jeszcze dostępne środki na projekty w ramach konkursów unijnych w Polsce i poza Polską (Horyzont 2020). Omawiany był m. in Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- Koronawirusy, Kredyt na innowacje technologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości szeroko pojętej cyfryzacji i automatyki, Green Deal (Zielony Ład), oraz Digital Transition, Horyzont 2020, Ulga na robotyzację i  inne formy dofinansowania- Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- Koronawirusy

W ramach działania POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe trwa nabór wniosków do konkursu tematycznego- KORONAWIRUSY, konkursu, którego celem jest rozwój produktów, a głównie przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się pandemii. Ścieżka tematyczna została podzielona na obszary: diagnostyka, leczenie i profilaktyka oraz działania na rzecz polskiej tarczy antywirusowej, tj. poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. W ramach obszaru tematycznego diagnostyka najistotniejszym wydają się być urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa, w przypadku leczenia- badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką, natomiast w przypadku profilaktyki działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii. Ze środków unijnych sfinansowane mogą być takie podstawowe koszty, jak wynagrodzenia, materiały, podzespoły, podwykonawstwo, a poziom dofinansowania może wynieść nawet do 80%. 

Kredyt na innowacje technologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości szeroko pojętej cyfryzacji i automatyki

Innym rodzajem dofinansowania przedsiębiorstwa jest działanie inwestycyjne- POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne dla MŚP.  Dofinansowanie w formie premii technologicznej otrzymać można na realizację inwestycji technologicznych, które mają na celu wdrożenie własnej lub zakupionej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług, w stosunku do dotychczas produkowanych w ramach przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania uwarunkowany jest lokalizacją przedsiębiorstwa (w zależności od województwa) i mieści się w przedziale od 20 do 70%.

Nowa perspektywa unijna- 2 najważniejsze trendy

Green Deal (Zielony Ład), który już jest obecny w ramach Horyzont 2020 oraz Digital Transition- wszelkie formy wspierania gospodarki opartej na obiegu cyfrowym, robotyzacji.

Horyzont 2020

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Struktura tego programu została oparta na trzech zasadniczych priorytetach: doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle i wyzwania społeczne. W ramach instrumentów finansowych programu dostępne jest preferencyjne finansowanie zwrotne dla przedsiębiorstw innowacyjnych bądź szybko rozwijających się, przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, przez fundusze Venture Capital, instytucje i organizacje badawcze, uczelnie itp., podmiotów realizujących projekty demonstracyjne dot. innowacyjnych technologii z zakresu energii, projekty badawczo-rozwojowe dot. chorób zakaźnych bądź inne cele szczegółowe wskazane w programie. W zależności od instrumentu finansowego, oferta finansowania obejmuje inwestycje, bieżącą działalność lub dokapitalizowanie uprawnionych podmiotów.

Ulga na robotyzację

Od 2021 r. zostanie uruchomiony nowy mechanizm finansowania przedsiębiorstwa- ulga na robotyzację. Rozwiązanie to przewiduje, że przedsiębiorcy będą mogli dodatkowo odliczyć 50% kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację, niezależnie od wielkości i rodzaju branży. Celem tej ulgi jest zwiększenie robotów w produkcji przemysłowej, zwiększenie wydajności produkcji i obniżenie jej kosztów, a także unowocześnienie polskiej gospodarki i poprawa jej międzynarodowej pozycji pod względem robotyzacji. Przedsiębiorcy, prowadzący działalność przemysłową (produkcyjną), otrzymają prawo do dodatkowego odliczenia kosztów robotyzacji, które pozwolą im wejść w czwartą rewolucję przemysłową (Przemysł 4.0). Ulga będzie miała charakter czasowy, 5 lat od 1 stycznia 2021 r.

Inne formy dofinansowania- Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) będzie kompleksowym programem reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności społecznej i gospodarczej oraz budowa potencjału gospodarki na przyszłość.
Dzięki KPO będziemy w stanie nie tylko sprawnie odbudować kondycję gospodarki. Pozwoli też unowocześnić nasze państwo, zwiększyć konkurencyjność gospodarki i poprawić jakość życia. Reformy zawarte w KPO powinny długofalowo realizować zieloną (neutralną klimatycznie i cyrkularną) i cyfrową transformację.
Przygotowanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (Recovery and Resilience Facility – RRF), czyli wartego 750 mld euro programu, który jest częścią Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027.
Polska może otrzymać 57 mld EUR:

  • ok. 23,1 mld EUR w postaci środków bezzwrotnych na granty
  • ok. 34,2 mld EUR w postaci ewentualnych pożyczek.

70% tej kwoty będzie przyznana przez KE do końca 2022 r. – w przypadku Polski to 18,9 mld euro dotacji. 30% środków z puli będzie przyznanych do końca 2023 r., w przypadku Polski może to być 4,1 mld euro. 
Reformy i inwestycje zawarte w KPO mają służyć przywróceniu potencjału wzrostu polskiej gospodarce osłabionej w następstwie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19, tak aby w dłuższej perspektywie wróciła na ścieżkę zrównoważonego i stabilnego wzrostu.

 

https://ahk.pl/pl/media/aktualnosci/news-details-pl/wyzwania-dla-firm-po-pandemii-jak-sfinansowac-konieczna-cyfryzacje-i-robotyzacje-oraz-rozwiazania-wspierajace-walke-z-covid-19

 

 

Udostępnij