Nowe konkursy w Małopolsce i na Śląsku w 2020 roku

Nowe konkursy w Małopolsce i na Śląsku  w 2020 roku- zachęcamy do skorzystania.

Do wykorzystania pozostaje coraz mniej środków z funduszy unijnych. Dla klientów, którzy planują inwestycje z terminem realizacji do końca 2023 r. to ostatnie chwile na podjęcie decyzji.

 

RPO Małopolska - działanie 1.2.1 - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z wdrożeniem

Konkurs rozpoczął się 29 lutego 2020 roku i potrwa do 14 lipca 2020. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz wdrożenia wyników prac B+R.


Beneficjenci:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

  • 71 403 905,60 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

  • 500 tys. PLN

 


RPO Śląsk- działanie 1.2 - Badania rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Konkurs rozpoczął się 27 lutego 2020 roku i potrwa do 14 maja 2020 roku. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu (zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w B+R, poprawa jakości infrastruktury badawczej, tworzenie innowacyjnych produktów i usług).

 

Beneficjenci:

  • mikro, małe, średnie i duże Przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

  • 20 000 000 PLN

Minimalna kwota dofinansowania:

  • 100 tys. PLN

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 

Udostępnij