Narzędzie do diagnozy psycho-społecznej

Nowoczesne techniki psychometryczne pomimo że na świecie znane są od lat 60-tych ubiegłego stulecia, nie posiadają swoich naśladowców w polskiej praktyce psychometrycznej. Firma Ahead dzięki uzyskanej dotacji na kwotę 1 422 420,00 zł w ramach działania POIR 1.1.1 rozpocznie innowacyjne działania w projekcie dotyczącym opracowania inteligentnych narzędzi do diagnozy psycho-społeczno-edukacyjnej dzieci i młodzieży. Głównym odbiorcą rozwiązania będą gabinety pedagogiczno – psychologiczne, które dzięki podejściu IRT otrzymają narzędzie do diagnozy w postaci zdigitalizowanej.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w realizacji projektu.

Udostępnij