Nabory wniosków w ramach POIR w 2021 r.

Zapraszamy do współpracy i składania wniosków w ramach realizowanych konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2021 roku.


POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
(Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych, tj. poza województwem mazowieckim)
Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców (MŚP, duże)  i konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych).

Termin naboru wniosków: 22.03.2021 - 04.05.2021
Alokacja 300 mln zł

 

POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
Wsparcie udzielane MŚP (z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej) na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa- wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa).

Termin naboru wniosków: 24.11.2020 - 28.07.2021
Alokacja: 70 mln zł

 

POIR 3.2.1 Badania na rynek
Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

Termin naboru wniosków: 13.01.2021 – 17.02.2021
Alokacja 500 mln zł

 

POIR 3.3.3 Go to Brand- Konkurs dedykowany wystawie EXPO w Dubaju 2020
Wsparcie MŚP uczestniczących w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.

Termin naboru wniosków: 26.02.2021 – 29.03.2021

 

Zapraszamy

 

Udostępnij