Nabór wniosków- Otwarte Innowacje POIR 2.2

 
Zyskaj do 200 tys. euro na rozwój swojej firmy. Nabór uruchomiony został 8 października 2021 r.
 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji.
 
 
Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje. 
 
 
Termin naboru wniosków:
 • 8 października 2021 – 15 grudnia 2021
 
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
 • zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania
 
Poziom dofinansowania:
 • Maksymalna intensywność wsparcia na pokrycie kosztów kwalifikowalnych: 70%
 • Minimalna wartość dofinansowania wynosi 150 tys. zł
 
Koszty kwalifikowane projektu:
 
Projekt Sieć Otwartych Innowacji zapewnia refinansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym takich jak:
 • patenty lub zgłoszenia patentów
 • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych
 • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych
 • prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych, itp.)
 • prawa do chronionych odmian roślin
 • topografia układów scalonych
 • know-how
 
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty nabycia Technologii, tj. koszt zakupu lub uzyskania licencji do Technologii. Koszt wdrożenia Technologii nie jest objęty Grantem. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie nie są także: VAT, wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia podwykonawców, szkolenia pracowników, analiza przedwdrożeniowa czy zakup innych środków trwałych niezbędnych do wdrożenia.

 

Więcej o konkursie => https://www.a1europe.pl/poir-2-2-otwarte-innowacje-wspieranie-transferu-technologii/b_dzvh

Udostępnij