Szczegóły dotyczące startu działania POIR 3.2.2

Już 10 października br. rozpocznie się nabór wniosków na działanie POIR 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Środki przeznaczone na dofinansowanie to aż 550 mln PLN. 

Kredyt technologiczny to nic innego jak możliwość pozyskania dodatkowych funduszy przez przedsiębiorstwo, które chce zainwestować w nowe technologie. Oferuje on możliwości sfinansowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych  będącej wynikiem własnych lub nabytych prac B+R, takich jak zakup lub unowocześnienie środków trwałych, nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia technologii.

Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowane przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.  

Nabór PO IR 3.2.2 przeznaczony jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość dofinansowania to 6 mln zł. 

Maksymalny poziom dofinansowania zależny jest od województwa: dla  mikro- i małych przedsiębiorstw do 70% kosztów kwalifikowanych, natomiast średnie przedsiębiorstwa do 60% kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków potrwa do 24 maja 2018 r. 

Więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: 3.2.2 PO IR 

Zapraszamy do kontaktu !

 

Partnerzy

Glokor
 
 
 
 
 
 
Udostępnij