Konkurs na dofinansowanie dla śląskich przedsiębiorców

Już od 28 kwietnia 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. można składać wnioski w ramach konkursu RPO WSL 3.2 Innowacje w MŚP realizowanego w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. 

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego oraz utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. W ramach konkursu wsparte zostaną również inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i utworzenia trwałych miejsc pracy.


Max. wartość dofinansowania: 800 tys. zł

Max. poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych

 

Przykładowe koszty kwalifikowalne:

 

- Koszty środków trwałych, maszyny i urządzenia,

- Koszty wynagrodzeń,

- Koszty nabycia materiałów i robót budowlanych,

- Koszty wartości niematerialnych i prawnych.

 

Zapraszamy

Udostępnij