Kolejny sukces z A1 Europe !

W ramach RPO Województwa Małopolskiego, Działanie 1.2.1 ”Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw” firma Blue Brain Sp. z o.o. uzyskała dofinasowanie w wysokości 1 308 760,00 zł na projekt pt. „Model matematyczny jako integralny element systemu optymalizującego dobór i lokalizację urządzeń drukujących dla redukcji kosztów druku”. Wartość inwestycji to 2 014 290,00 zł.

Gratulujemy sukcesu, a Tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy !

 

Partnerzy

Glokor
 
 
 
 
 
 
Udostępnij