Horyzont możliwości w Horyzoncie Europa

16 kwietnia 2021 r. odbędzie się konferencja inaugurująca w Polsce Program Ramowy UE na rzecz Badań i Innowacji Horyzont Europa. 

Duży budżet Horyzontu Europa

Budżet programu Horyzont Europa na lata 2021-2027 wynosi 95,5 mld euro. Stanowi to wzrost o 30 proc. w stosunku do kończącego się programu Horyzont 2020 i sprawia, że Horyzont Europa będzie najbardziej ambitnym programem na rzecz badań naukowych i innowacji w historii UE.

Program składa się z trzech filarów:

  • Doskonała nauka- 25 mld EUR

- Europejska Rada Badań Naukowych
- Działania Marii Skłodowskiej-Curie
- Infrastruktury Badawcze

  • Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa- 53,5 mld EUR

- Klaster „Zdrowie”
- Klaster „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne”
- Klaster „Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa”
- Klaster „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”
- Klaster „Klimat, energetyka i mobilność”
- Klaster „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko”
- Niejądrowe działania bezpośrednie JRC

  • Innowacyjna Europa – 13,6 mld EUR

- Europejska Rada ds. Innowacji
- Europejskie ekosystemy innowacji
- Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Poza tym 3,4 mld euro przeznaczono na „Rozszerzanie uczestnictwa i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej”, z czego 3 mld na rozszerzanie uczestnictwa i rozpowszechnianie doskonałości oraz 0,4 mld na zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.
 
„Uczestnicy konferencji, która odbędzie się 16 kwietnia w formule on-line, poznają założenia i priorytety programu Horyzont Europa, którego budżet to ponad 95 mld euro. Wszyscy wiemy, jaka to szansa dla polskich naukowców, przedsiębiorców czy samorządów.”

W konferencji wezmą udział członkowie rządu RP, przedstawiciele KE i wybitni krajowi eksperci.

W agendzie m.in.

  • Prezentacja struktury programu Horyzont Europa – nowe elementy w programie ramowym badań i innowacji UE, 
  • Szanse i wyzwania w programie Horyzont Europa z punktu widzenia polskich beneficjentów.

 

Zapraszamy na konferencję i do współpracy.

 

Link => https://www.gov.pl/web/konferencja-horyzont-europa?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Razem+zmieniajmy+%C5%9Bwiat&utm_campaign=Newsletter+NCBR

 

Udostępnij