Horyzont Europa – nowy program ramowy badań i innowacji UE

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii międzynarodowym programem w zakresie badań naukowych i innowacji. 
 
 
Charakterystyczne cechy programu:
 • wyróżnienie kluczowych obszarów wsparcia badań i innowacji oraz ich ukierunkowanego wpływu;
 • obszary współpracy międzynarodowej.
 
 
Budżet Programu Horyzont Europa:
 • ok. 95,5 mld euro.
 
 
Kto może uczestniczyć?
Podmioty prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego. Mogą to być jednostki z całego świata np.: 
 • duże przedsiębiorstwa;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • uczelnie;
 • instytucje publiczne, szpitale, fundacje, organizacje międzynarodowe, start-upy itp.
 
 
Podstawowe typy projektów w Horyzoncie Europa i ich finansowanie:
 • Projekty badawczo-innowacyjne- finansowane do 100%
 • Projekty innowacyjne- finansowane do 70 % dla jednostek przemysłowych; dla jednostek „non-profit” do 100%
 • Projekty wspierające- finansowane do 100%
 • Działania w zakresie szkoleń i mobilności- finansowane do 100%
 
 
Horyzont Europa składa się z trzech filarów:
 
I. Doskonała baza naukowa- ma na celu wzmocnienie jakości bazy naukowej Unii i podniesienie konkurencyjności badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej w skali globalnej.
 
II. Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa- drugim filarem programu Horyzont Europa są badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa, oraz wzmacnianie potencjału technologicznego i przemysłowego poprzez obszary tematyczne (klastry) dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań.
 
II filar obejmuje następujące klastry tematyczne:
 • Zdrowie
 • Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
 • Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna
 • Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
 • Klimat, energia, mobilność
 • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.
 
III. Innowacyjna Europa- Europa musi wykorzystać swoją naukę, innowacyjne MŚP i start-upy, aby konkurować na światowych rynkach coraz bardziej definiowanych przez nowe technologie. 
 
 

Przykładowy konkurs - ACCELERATOR

Accelerator to program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich  branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z  programem  Horyzont Europa.
 
Konkursy w ramach Akceleratora Europejskiej Rady ds. Innowacji umożliwiają startupom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom uzyskanie wsparcia w rozwoju przełomowych innowacji.
 
Jest to instrument skierowany  do pojedynczych  podmiotów z sektora MŚP, które wykazują:
 • wysoki potencjał do wzrostu;
 • mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę)  znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie;
 • zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.

 

Sposób finansowania:

 • Granty
 • Komponent inwestycyjny

 

Budżet konkursu

 • 1 miliard euro.
Udostępnij