Fundusze unijne na wsparcie działalności firm

W czasie ograniczonej działalności wiele firm zmaga się z problemem utraty płynności finansowej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polską Agencją Przedsiębiorczości przygotowało dla nich wsparcie. To bezzwrotne dotacje na wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Od 15 czerwca wnioski na otrzymanie funduszy będą mogli składać w PARP średni przedsiębiorcy. Wkrótce podobne dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorstw uruchomią marszałkowie większości województw.

 

POIR 3.4 "Dotacje na kapitał obrotowy"

Termin składania wniosków: 15.06.2020 - 31.07.2020

 

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria średniego przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znaleźli się w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Wsparcie do kwoty 429 827 zł (wysokość uzależniona od liczby zatrudnionych i liczby miesięcy).

Wkład własny  0 zł

Wsparcie na 100% kosztów.

 

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania. Będzie można przeznaczyć je przykładowo na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

 

Udostępnij