Firma A1 Europe członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej

Z przyjemnością informujemy, że firma A1 Europe przystąpiła do grona członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
 
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oferuje możliwość udziału w cyklicznych spotkaniach Klubu Członkowskiego oraz wielu innych ciekawych przedsięwzięciach i wydarzeniach, organizację spotkań, szkoleń, bezpłatnych konsultacji prowadzonych przez firmy Członkowskie RIG, konferencji, kongresów, eventów i inne doradztwo.

Do głównych celów Izby należy m.in. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą.

 

Udostępnij