Dotacje w Małopolsce na prace B+R

W Małopolsce od 28 lutego będzie możliwe składanie wniosków w ramach konkursu 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”.

Poddziałanie 1.2.1 skierowane jest do szerokiej grupy beneficjentów. O wsparcie będą mogli się starać przedsiębiorcy, w szczególności z sektora MŚP, a także konsorcja przedsiębiorstw  z udziałem: MŚP, jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni), organizacji pozarządowych, instytucji biznesu.

W ramach konkursu można pozyskać dotację na projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe, które przed rozpoczęciem charakteryzują się co najmniej II poziomem gotowości technologicznej. Do zakresu wspieranych przedsięwzięć zalicza się m.in. nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac B+R, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczących nowych właściwości danej technologi lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa, przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji danego rozwiązania.

Wydatki kwalifikowane to m.in.: koszty personelu, koszty aparatury naukowo-badawczej, amortyzacja budynków, koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 100 tys. zł. Maksymalna intensywność pomocy będzie mogła wynieść do 70% wartości kosztów kwalifikowanych. 

Nabór w przypadku tego konkursu potrwa do 25 września 2018 r. 

Więcej szczegółów znajdą Państwo w fiszce: RPO Małopolska 1.2.1


 

Partnerzy

Glokor
 
 
 
 
 
 
Udostępnij