Dotacje w 2021. Szybka Ścieżka rusza ponownie

W 2021 r. powraca Szybka Ścieżka, poddziałanie POIR 1.1.1- największy w Polsce program dotacyjny finansujący badania i rozwój oraz innowacje. Badaniami przemysłowymi są działania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych rozwiązań, a prace rozwojowe obejmują m.in. wykorzystywanie wiedzy, technologii do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowanie nowych rozwiązań takich jak na przykład opracowywanie prototypów oraz projektów pilotażowych, produkcja eksperymentalna oraz testowanie produktów, procesów i usług oraz tworzenie linii pilotażowych i demonstracyjnych.

Dotacje unijne 2021- Szybka Ścieżka- dla kogo?

Konkurs POIR 1.1.1 skierowany jest zarówno do MŚP jak i również jest to dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw, chcących prowadzić badania samodzielnie jak i przy współpracy w ramach konsorcjów, także z udziałem jednostek naukowych. 

Dotacje unijne 2021- Szybka Ścieżka- na co i kiedy?

Celem konkursu jest przeprowadzenie projektów badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej, który doprowadzi do wzrostu innowacyjności najlepiej w skali międzynarodowej. Największym atutem tego konkursu jest na pewno możliwość aplikowania o wsparcie przez duże przedsiębiorstwa oraz możliwość finansowania wynagrodzeń, co pozwoli zachować miejsca pracy. Tym razem na ten cel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 300 mln zł, a nabór wniosków przewidziano w terminie od 22 marca do 4 maja 2021 r. 

Są to między innymi dotacje na rozwój, dotacje na B+R, dotacje na ulepszenie procesów produkcji. Program nastawiony jest na opracowanie dzięki przeprowadzonym pracom B+R innowacyjnych produktów, usług, technologii wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Inwestycje w innowacje stanowią jeden z czynników wzrostu konkurencyjności firmy. Jednymi z kryteriów, które są brane pod uwagę to innowacyjność, możliwość wdrożenia podczas trwałości projektu, a także zapotrzebowanie na dane produkty lub usługi. 

Dotacje unijne 2021- Szybka Ścieżka- jakie koszty można sfinansować?

Poziom dofinansowania na badania i rozwój uwarunkowany jest od rodzaju badań i wielkości przedsiębiorstwa i sięga nawet do 80%. 
Dofinansować będzie można takie koszty jak np. 
- koszty wynagrodzenia oraz podwykonawstwa, 
- koszty aparatury naukowo – badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
- koszty najmu budynków i gruntów, 
- prace zlecone jednostkom badawczym,
- koszty materiałów i środków eksploatacyjnych,
- wynajem lub leasing sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w projekcie,
- amortyzacja lub wynajem nieruchomości, w której zlokalizowany jest projekt.

 

Więcej informacji na temat najbliższego naboru wniosków w ramach konkursu POIR 1.1.1

=> https://www.a1europe.pl/oferta/dotacje-unijne/projekty-b-r/poir-1-1-1/program-operacyjny-inteligentny-rozwoj-poir-1-1-1-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe/bvye_jnbh

 

Zachęcamy również do oglądania materiału dotyczącego konkursu POIR 1.1.1 na naszym kanale YouTube. 

=> https://www.youtube.com/watch?v=7CDH451px2o

 

Zapraszamy do współpracy.

 

 

Udostępnij