Dotacje unijne na Internacjonalizacje MŚP w Polsce Wschodniej

 

Konkurs ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. 

Zadaniem jego jest wsparcie firmy w całym procesie wchodzenia na rynki międzynarodowe, począwszy od diagnozy potencjału, przygotowania oferty eksportowej, poprzez poszukiwania potencjalnych partnerów biznesowych aż do wprowadzenia produktów lub usług na rynek zagraniczny.

 

Planowany termin naboru wniosków:

  • 18 październik -  22 grudzień 2021 r.

 

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • 50 mln zł

 

Wnioskodawcy:

  • MŚP z województwa:

- lubelskiego, 
- podlaskiego, 
- podkarpackiego, 
- świętokrzyskiego,
- warmińsko-mazurskiego.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów,
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,
  • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

 

Ogłoszenie naboru oraz pełna dokumentacja konkursowa zostanie udostępniona 15.09.2021 r.

 

Udostępnij