Dotacje na zakup maszyn i urządzeń.

W lutym br.  w województwie śląskim, planowany jest nabór do działania RPO WSL 3.2 "Innowacje w MŚP", w którym wsparcie zostanie przyznane projektom mającym na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produkcji produktowej lub procesowej. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje nt. zbliżającego się konkursu:

  • Termin ogłoszenia: luty 2019
  • Wnioskodawcy: mikro,małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Przykładowe koszty kwalifikowalne:

- Środki trwałe (m.in. maszyny i urządzenia)

- Wartości niematerialne i prawne (np. zakup oprogramowania,)

- Szkolenia, promocja projektu w kraju i za granicą, usługi doradcze

  • Maksymalna dotacja: 3 mln PLN
  • Maksymalny poziom dofinansowania: do 45%

Zapraszamy do współpracy. 

Zespół A1 Europe

Udostępnij