DOTACJE NA URZĄDZENIA GRZEWCZE

Od 9 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. można składać wnioski w ramach działania POIR 1.1.1 – Urządzenia grzewcze. 

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja również z jednostkami naukowymi. Skierowany jest do podmiotów realizujących projekty badawczo-rozwojowe z zakresu niskoemisyjnych technologii grzewczych korzystających z odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, kotły, instalacje fotowoltaiczne. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Na konkurs przeznaczone jest 200 mln PLN. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych, które są obowiązkowe w projekcie oraz prac przedwdrożeniowych.
Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach RP, również w woj. mazowieckim.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami.

 

Udostępnij