DOTACJE NA PRODUKCJĘ GIER VIDEO

Od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020 r. można składać wnioski w ramach działania POIR 1.2- GameINN.
Wsparcie mogą otrzymać projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe z obszaru produkcji gier wideo, prowadzące do wykorzystania potencjału światowego rynku gier przez polski przemysł.
O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych realizujący projekty poza województwem mazowieckim. Program przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców z sektora produkcji gier wideo.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: od 400 tys. do 20 mln PLN 
Refundacja: do 80%
Budżet konkursu: 100 mln PLN


Program obejmuje następujące obszary badawcze:
- projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
- platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
- zastosowania sztucznej inteligencji,
- nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
- cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
- narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier.

Zapraszamy do współpracy.

 

Udostępnij