Dotacje dla przedsiębiorstw z województw śląskiego i małopolskiego.

W styczniu 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków do działania 3.2 przeznaczonego na dofinansowanie projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw ze Śląska. Konkurs potrwa do końca marca 2020 r. Działanie to obejmuje inwestycje w rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. 


Od lutego 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków na działanie 1.2 na Śląsku, które ma na celu zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu.


W ramach konkursu 1.2.1 w Małopolsce, do którego nabór wniosków zacznie się również od lutego 2020 r. wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.


Serdecznie zapraszamy do współpracy z A1 Europe.

 

Udostępnij