Do 10 lipca 2018 roku branża motoryzacyjna może pozyskać nawet 24 000 000 zł dotacji na projekt badawczo-rozwojowe w ramach działania POIR 1.2 INNOMOTO. Dotacja przeznaczona jest na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego poprzez tworzenie: Innowacyjnych technologii produkcji, regeneracji i odzysku recyklingu Innowacyjnych pojazdów i napędów Innowacyjnych części, podzespołów i systemów do zastosowania w pojazdach Wnioskodawcami są przedsiębiorstwa, konsorcja oraz przedsiębiorstw.
Projekt musi być zrealizowany poza województwem mazowieckim. 

Pula środków wynosi 300 mln PLN. 
Maksymalna dotacja: 24 mln PLN 
Maksymalny poziom dofinansowania: do 80% 

Zapraszamy A1 Europe.

Glokor