Dofinansowanie z Unii Europejskiej 2019-2020, dotacje UE dla firm 2019-2020

Jak wynika z badań coraz więcej firm decyduje się na dotacje z Unii Europejskiej. Dają one wiele możliwości, od rozwoju startupów poprzez różnego rodzaju inwestycje czy innowacje w przedsiębiorstwach, prace badawczo-rozwojowe aż po aktywność międzynarodową. 

W nadchodzących miesiącach pojawią się nowe konkursy o przyznanie funduszy unijnych. Między innymi dla przedsiębiorstw z branży tworzyw sztucznych oraz nowych technologii kosmicznych. Na realizację projektów B+R z zakresu technologii tworzyw sztucznych NCBiR przeznaczył 180 mln PLN, natomiast z zakresu technologii kosmicznych 300 mln PLN. Opracowanie tworzyw pochodzenia naturalnego, w tym tworzyw możliwych do wykorzystania w ciele człowieka bądź do hodowli komórek, a może rozwój rozwiązań materiałowych zwiększających funkcjonalność technologii druku 3D i możliwość aplikacji tej technologii (np. tworzywa bioresorbowalne i biodegradowalne dla medycyny). Satelitarna obserwacja Ziemi, systemy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej albo systemy robotyki kosmicznej?

W przypadku „Kredytu na innowacje technologiczne” wsparcie przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych towarów, procesów lub usług. Do rozdania będzie 350 mln PLN.

NCBiR uruchomi nowe konkursy na badania i rozwój, innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska oraz drugi dotyczący urządzeń grzewczych. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ścieżki tematycznej innowacyjne nawozy wynosi 200 mln PLN.

Na „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” przeznaczono 350 mln PLN. Działanie to zostało stworzone aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania i ponoszenia większych nakładów finansowych w rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Ma to na celu zapewnienie środków na stworzenie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia prac B+R, dzięki czemu uzyskają możliwość prowadzenia prac na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług, a następnie wprowadzania ich na rynek. 

W ramach konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” środki przeznaczono na realizację projektów polegających na opracowaniu przez jednostkę naukową nowego lub ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami (fizycznymi, poznawczymi) oraz na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji produktowych, opracowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP w etapie usługowym. W skrócie- stworzenie przez naukowców szczegółów innowacyjnego produktu.

Dla producentów gier uruchomiony zostanie ponownie program GameINN. Głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym. Wsparcie otrzymają projekty prowadzące do wykorzystania potencjału światowego rynku gier przez polski przemysł. GameINN jest dziś największym programem wsparcia dla branży gamingowej w Polsce. 

Z programu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” mogą skorzystać przedsiębiorstwa typu startup z makroregionu Polski Wschodniej. Celem jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej start-upów, które chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematycznie zwiększać sprzedaż. Na ten cel przeznaczono 300 mln PLN

Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP” to propozycja dla firm ze Śląska. To jeden z najpopularniejszych konkursów wśród przedsiębiorców. Mogą oni dzięki niemu uzyskać dofinansowanie do wprowadzania na rynek produktów bądź usług, które wyróżniają się pod kątem nowoczesności co najmniej w skali regionu. 

 

Udostępnij