Dofinansowanie unijne dla Śląska

 

Już w kwietniu rozpoczynają się nabory wniosków dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Ogłoszone zostały dwa konkursy, w ramach których można uzyskać dofinansowanie.

 

Działanie 1.2- Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które wpisują się w obszar inteligentnej specjalizacji Województwa Śląskiego – MEDYCYNA.

Konkurs planowany jest w terminie od 29 kwietnia do 8 czerwca 2021 r. Przeznaczony jest dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw. Alokacja w ramach tego konkursu wynosi 20 304 900 PLN.

Dwa typy projektów:

  • Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac B+R.
  • Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy prowadzić będą badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno - rozwojowe. W ramach tego typu projektu możliwym jest również uzyskanie wsparcia na prace przedwdrożeniowe i komponent wdrożeniowy, czyli na koszty kwalifikowalne prowadzące do wdrożenia wyników prac B+R.

 

Działanie 3.2- Innowacje w MŚP 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej i gastronomicznej w zakresie wsparcia utrzymania lub podwyższenia ich konkurencyjności, prowadzących przeważającą (dominującą) działalność zgodną z kodem PKD dla przedsiębiorstwa turystycznego. 

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach konkursu jest wsparcie działalności celem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w branży turystycznej. W ramach wspieranych projektów realizowane będą również inwestycje prowadzące do generowania trwałych nowych miejsc pracy.

Nabór wniosków planowany jest od 30 kwietnia do 18 maja 2021 r. i przeznaczony jest wyłącznie dla mikro i małych przedsiębiorstw działających w branży turystycznej. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 76 707 400 PLN.

 

Zapraszamy do współpracy.

Udostępnij