Design dla przedsiębiorców- jak wyróżnić się pośród konkurencji? Dobry design?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs- Design dla przedsiębiorców, w którym pomoc będzie udzielana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (z wyłączeniem firm z Makroregionu Polski Wschodniej). Spośród zgłoszonych wniosków wybrane zostaną te firmy, które opracują projekt wzorniczy, dzięki któremu powstanie nowy lub znacząco ulepszony produkt, wyrób lub usługa. To konkurs dla tych, których wyróżnia kreatywność i innowacyjność, dla tych, którzy stawiają na oryginalność i wzornictwo oraz współpracę z projektantami. Dobry design decyduje o sukcesie produktu na rynku, a więc inwestowanie w design jest potrzebne, bo bez dobrego designu trudno odnieść sukces rynkowy. To możliwość rozwijania firmy przez innowacje i do wyróżniania się oraz konkurowania na rynku. Nowy projekt wzorniczy to opracowanie nowych, ulepszonych cech technicznych, użytkowych oraz estetyczno-wizualnych produktu, a w efekcie końcowym do wprowadzenia go na rynek.

Aby otrzymać dofinansowanie, ważne jest to, by efekty projektu zaspokajały specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi), między innymi osoby mające problem z poruszaniem się, widzeniem i słyszeniem czy mające problem z komunikowaniem się. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do wszelakich dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Co jednak w tym jest ważne, projekty te nie są dedykowane wyłącznie tym grupom, mają one bowiem służyć komercjalizacji, czyli dedykowane mają być wszystkim użytkownikom. 

Firmy mogą ubiegać się o środki na dofinansowanie między innymi audytu wzorniczego, opracowania strategii wzorniczej oraz usług związanych z prototypowaniem, jak również testami i wdrożeniem nowego produktu na rynek. Katalog kosztów objętych finansowaniem obejmuje również w przypadku realizacji inwestycji zakup środków trwałych (maszyn i urządzeń) służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu oraz niezbędnych patentów, licencji i know-how koniecznych w procesie wdrożeniowym. Również w ramach dofinansowania przeprowadzić będzie można szkolenia, w efekcie których, pracownicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności np. z zakresu obsługi zakupionego nowego oprogramowania. 

Dofinansowane z funduszy europejskich wynosi do 85% wartości projektu, 15% to wkład własny przedsiębiorstwa. Pozyskać można będzie maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu 500 tys. zł oraz maksymalnie do 1 mln zł na inwestycję. Dodatkowo mikro i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać premię +20%, natomiast średnie +10%. Do premii doliczane jest dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu, według mapy pomocy regionalnej. Konkurs POIR 2.3.5 "Design dla przedsiębiorców" rozpoczyna się 24 listopada 2020 r. i potrwa do 28 lipca 2021 r. Do rozdysponowania jest 70 mln zł.

Więcej informacji dotyczących konkursu

https://www.a1europe.pl/poir-2-3-5-design-dla-przedsiebiorcow/b_esvh

 

 

Udostępnij