Bony na cyfryzację- nowy konkurs POIR

W III kwartale 2021 r. planowane jest uruchomienie nowego naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój- działanie 6.2- Bony na cyfryzację.

 

Termin naborów wniosków:

  • 20.09.2021 - 20.10.2021


Przewidziana alokacja:

  • 110 mln PLN

 

Bony na cyfryzację przeznaczone są na wprowadzenie przez MŚP innowacji (nowego lub znacząco ulepszonego procesu wprowadzanego w przedsiębiorstwie lub dodatkowo produktu wprowadzanego na rynek) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych dokonana zostanie zmiana sposobu działania przedsiębiorcy lub dodatkowo - zmiana produktów.


Instrument ma sprzyjać tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu, w konsekwencji wzmocni ich konkurencyjność i odporność na kolejne kryzysy.

Jednocześnie bony na cyfryzację mają sprzyjać łagodzeniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19 służyć ograniczaniu ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię, a także transformacji cyfrowej gospodarki.

 

Kto może się ubiegać:

  • przedsiębiorcy sektora MŚP. 

Preferowane w ocenie wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemie.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

  • pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem rozwiązań cyfryzacyjnych w firmie.

- np. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania,
- zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego,
- w ograniczonym zakresie – na zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy w wyniku pandemii COVID-19.

 

Projekt jest w opracowaniu i ostateczne założenia mogą ulec zmianie. Ogłoszenie konkursu będzie 6 września 2021r. 

 

Udostępnij