B+R w Województwie Świętokrzyskim.

W ostatnim naborze firma Paweł Paździerz P.P.H.U. „PABLO” otrzymała dotacje w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego, działanie 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” na projekt pt. „Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej „PABLO” w zakresie opracowania innowacyjnej technologii pakowania” na łączną kwotę 2 106 694,88 zł. 

To już 3 projekt, na który firma Paweł Paździerz P.P.H.U. „PABLO” otrzymała dotację we współpracy z naszą firmą. 

Referencje od firmy Paweł Paździerz P.P.H.U. „PABLO”.

Razem z naszym Klientem cieszymy się z sukcesu, a tych, którzy jeszcze nie skorzystali z naszych usług, zapraszamy do współpracy !


 

 
 
 
 
Udostępnij