3.2.1 START

Już od 13 stycznia br. można składać wnioski w ramach konkursu POIR 3.2.1 Badania na rynek przeznaczonego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs potrwa do 17 lutego 2021 r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów inwestycyjnych polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze, prace rozwojowe, między innymi:
- inwestycje w maszyny i urządzenia służące do produkcji,
- budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal, 
- prace budowlane,
- nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
- usługi doradcze.

 

Więcej informacji => https://www.a1europe.pl/program-operacyjny-inteligentny-rozwoj-poir-3-2-1-badania-na-rynek/b_gzvh

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Udostępnij