1,4 mld zł dla MŚP

Według Małgorzaty Jarosińskiej- Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, plany zakładają, że środki w wysokości prawie 1,4 mld zł trafią do firm. 


"Ponad 1,2 mld zł na znane i cieszące się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców pożyczki płynnościowe, ponad 110 mln zł zostanie przeznaczone na nowe rozwiązania cyfrowe w przedsiębiorstwach, a ponad 52 mln zł na wsparcie, zarządzanie i monitorowanie realizacji działań przeciwdziałających skutkom epidemii".

 

Wiceminister podała, że 1,2 mld zł przeznaczone będzie na pożyczki płynnościowe poprzez odnowienie płynnościowego funduszu pożyczkowego, który został uruchomiony w kwietniu zeszłego roku.

O pożyczki mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, okres spłaty potrwa nawet do 6 lat, a karencja w spłacie do 6 miesięcy. 
Nie będzie też opłat ani prowizji za uruchomienie kredytu, oprocentowanie pozostanie na poziomie zero, a pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak wypłata wynagrodzeń dla pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych, opcjonalnie także na wydatki inwestycyjne. 
O te pożyczki będzie można nadal ubiegać się u pośredników finansowych, którzy wybierani są przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Uruchomienie tego instrumentu planowane jest na III kwartał bieżącego roku.

Kolejnym instrumentem dla firm będą bony na cyfryzację, dzięki którym do mikro-, małych i średnich firm trafi ponad 110 mln zł. Przedsiębiorcy będą mogli za nie kupić oprogramowanie, licencje, nabyć specjalistyczne usługi. Wsparcie ma umożliwić rozwój MŚP w oparciu o innowacje powstające przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Pozwoli także na rozwój dostawcom i twórcom rozwiązań cyfrowych. 

Uruchomienie bonów planowane jest również od III kwartału 2021 r. Odpowiedzialną instytucją za konkurs będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

1,4 mld zł będzie zwiększało alokację programu Inteligentny Rozwój.

 

Udostępnij