Wyrób Wędlin Lisieckich Barbara Czekaj

Wyrób Wędlin Lisieckich Barbara Czekaj

Lista dotacji 

Firma Wyrób Wędlin Lisieckich Barbara Czekaj uzyskała dotację na projekt pt. „Poprawa infrastruktury zakładu, usprawnienie gospodarki magazynowej, zakup maszyn i urządzeń oraz samochodów izotermicznych” w ramach działania PROW 1.2.3 w łącznej sumie  547 700 zł 
(30.09.2015 r.)

 

Czekaj referencje