Wiktor Pyrzyk Plantwear

Wiktor Pyrzyk Plantwear

Lista dotacji 

Firma Wiktor Pyrzyk Plantwear uzyskała dotację na projekt pt.: „Rozwój nowoczesnej produkcji w Plantwear szansą na podniesienie jej konkurencyjności” w ramach dzialania 3.7 RPO Województwa Lubelskiego w kwocie 1 536 270,00 zł. 
(08.05.2017 r.)

Plantwear referencje A1 Europe 2017