Unilogo International Sp. z o.o. Sp.k.

Unilogo International Sp. z o.o. Sp.k.

Lista dotacji 

Firma Unilogo International Sp. z o.o. Sp.k. uzyskała dotację na projekt pt.:

1. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej” w ramach poddziałania 1.1.2 POIR  w wysokości 10 337 449,40 zł. 
(16.08.2017 r.)

Unilogo International referencje POIR 2017 A1 Europe