Uni - Agro Sękowa Sp. z o.o.

Uni - Agro Sękowa Sp. z o.o.

Lista dotacji 

Firma Uni - Agro Sękowo Sp. z o.o. uzsykała dotację na projekty pt.:

1. „Adaptacja budynku na działce 173 / 8 w Sękowej na Regionalną Izbę pamięci kulinarnej” w ramach działania 6.3.1 RPO  Województwa Małopolskiego w kwocie 5 127 132,01 zł. 
(18.08.2017 r.)
  

Uni Agro,dotacje - A1 Europe