Zakład Piekarniczy "Kłos" Marian Kurzyca

Zakład Piekarniczy "Kłos" Marian Kurzyca

Lista dotacji 

1. Firma Zakład Piekarniczy „Kłos” Marian Kurzyca uzyskała dotację na projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności Zakładu Piekarniczego Kłos w Katowicach poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń piekarskich” w ramach działania RPO WSL 1.2.4, w łącznej sumie 735 000 zł
  

Zakład Piekarniczy "Kłos" Marian