Zamel Sp. z o.o.

Zamel Sp. z o.o.

Lista dotacji 

Firma Zamel Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekty pt.:

1. „Wieloprotokołowy, zintegrowany system automatyki budynkowej zawierający innowacyjne rozwiązania z zakresu komunikowania i interakcji między użytkownikiem i budynkiem” w ramach działania 1.2 RPO Województwa Śląskiego w kwocie 871 952,46 zł. 
(11.01.2018 r.)

2. „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie ZAMEL Sp. z o.o.” w ramach działania 2.1 POIR w kwocie 765 559,90 zł. 
(18.08.2017 r.)

Firma Zakład Mechaniki i Elektroniki Zamel Sp. J. uzyskała dotację na projekt pt.:

1. „Zwiększenie efektywności, wydajności i bezpieczeństwa produkcji w Firmie ZAMEL poprzez zakup nowego ciągu maszyn, umożliwiającego pracę w technologii  bezołowiowej” w ramach działania 1.2.2  RPO Województwa Śląskiego  w łącznej sumie 750 000 ,00 zł.
(20.07.2009 r.)