Wamech S. J.

Wamech S. J.

Lista dotacji 

Firma Wamech S. J. uzyskała dotację na projekty pt.: 

1. „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Wamech” w ramach POIG 6.1 na łączną kwotę 10 000 zł 
(02.11.2011 r.)

2. „Rozwój firmy Wamech poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wózków”  w ramach MRPO 2.1 A na łączną kwotę 309 000 zł
(13.10.2011 r.)