Talio grupa prawno-finansowa

Talio grupa prawno-finansowa

Lista dotacji 

1. Firma Grupa Prawno – Finansowa TALIO uzyskała dotację na projekt pt. „Wdrożenie systemu B2B wymiany danych, planowania prac i rozliczeń finansowych między współpracującymi przedsiębiorcami” w ramach działania POIG 8.2 w łącznej sumie 412 300 zł. 
(09.09.2013 r.)

 

Talio grupa prawno-finansowa