Sun Energy Sp. z o. o.

Sun Energy Sp. z o. o.

Lista dotacji 

1. Firma Sun Energy Sp. z o. o. uzyskała dotację na projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu pomp ciepła” w ramach działania POIG 1.4-4.1, w łącznej sumie 2 924 500,00 zł.
(27.06.2011 r., 14.01.2010 r.)