Stowarzyszenie Willa Decjusza

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Lista dotacji 

1. Stowarzyszenie Willa Decjusza uzyskała dotację na projekt pt. „Nasza Europa – projekt edukacyjny na rzecz promocji praw człowieka i tolerancji w Polsce” w ramach  I edycji konkursu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  – komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” w łącznej sumie 166 152,00 zł.
(22.08.2017 r.)

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza