SAO BEACH Investments Sp. z o.o.

SAO BEACH Investments Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1. Firma SAO BEACH Investments Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Plaża Kraków - stworzenie nowego, kompleksowego i innowacyjnego produktu turystycznego na terenie Krakowa” w ramach działania MRPO 3.1 C 
(03.02.2009 r.)

SAO BEACH Investments Sp. z o.o.